<b>Klucz do kół w rozmiarze 17 x 19 x 21 x 12,7 mm, długość 457 mm, waga 1750 g.</b>